IPARD Projeleri & TKDK Projeleri


IPARD, Avrupa Birliğinin aday ülkelerdeki kırsal kalkınma düzeyini Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikasına adapte ederek, ülkeleri adaylığa hazırlamak amacıyla oluşturulan bir hibe programıdır. Türkiye'de IPARD projeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yönetilmektedir.

Alpar Süt Teknolojisi olarak yapacağınız süt işleme tesisi yatırımının her aşamasında sizlere danışmanlık yaparak, yatırımınızı IPARD hibelerinden yararlanacak şekilde projelendiriyoruz. Teknik projelendirme dışında TKDK'nın istediği bütçe planlamasını da yaparak bölgenizdeki destek programlarından azami yarar sağlamanızı sağlıyoruz.Teknik Projeler

Herhangi bir IPARD projesinde Alpar süt teknolojisi olarak, yatırımcının bütçesini, yatırımın yapılacağı bölgeyi, üretilecek ürünleri göz önünde bulundurarak, işletmeye maksimum verim sağlayacak yapıyı ortaya çıkarıp projelendiriyoruz. Hizmetlerimiz bölümündeki işlemlerin tamamını herhangi bir IPARD projesi için de yapıyoruz.

Şuana kadar yaptığımız onlarca projede edindiğimiz ve %100 verimlilik ilkesiyle yaptığımız uygulamalar, kuracağınız fabrikayı bölgenizdeki örnek fabrikalar arasına sokacak.

Bütçe Planı

Avrupa Birliği'nin IPARD programının başlatmasının temel amaçlarından biri sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak kaliteyi yakalamak. Daha önceden yapılan bir çok hibe programında denetimsizlik sebebiyle milyonlarca liralık yatırımlar heba oldu. Şuanda projelerin belki de kilit noktası, ayakları yere basan bir iş planı hazırlamak ve fabrika kurulduktan sonra ne gibi işletme masraflarının ortaya çıkacağı ve işletmenin ne zaman kara geçeceği planını gerçekçi bir biçimde yapabilmek.

IPARD öncesi yapılan hibe programlarından elde ettiği deneyimle, Alpar Süt Teknolojisinin hazırladıği iş planlarının tamamı TKDK tarafından kabul edildi ve yatırımlar IPARD desteği aldı.

IPARD Programı

IPARD Nedir?

Avrupa Birliği "Katılım Öncesi Yardım Aracı" IPA'nın kırsal kalkınma ayağı olan IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development) şuanda Türkiye'de yılda 300 milyon EURO'dan fazla hibe desteği sağlamaktadır. Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılı öncesi, bölgeler arasındaki ekonomik dengesizliği, kırsal kalkınma vasıtasıyla değiştirmeyi amaçlayan IPARD programı, aynı zamanda yatırımcılara operasyonel destek vererek yatırımın sürdürülebilirliğini sağlamanıza yardımcı olmaktadır.


Kuleli Sok. 65/3 G.O.P. Ankara

Telefon: 0 312 447 30 72
E-Posta: bilgi@okanalpar.com