HakkımızdaDanışmanlık Hizmetleri

Yatırım Sürecinde Projenin Koordinasyonu

Üretim Teknolojisinin Seçimi

Yapılan İnşaatın Projelere Uygunluğunun Denetlemesi

Yapı ve Montaj ile İlgili Teknik Sartnamelerin (Mimari, İnşaat, Mekanik ve Elektrik) Hazırlanması, yapılan işlerin şartnameye uygunluğunun kontrol edilmesi

Satın Alınacak veya İmal Ettirilecek Makine ve Ekipmanının Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması

Yerel Kaynaklardan Sağlanacak Makine-Ekipmanın Üretiminin ve Montajının Kontrol Edilmesi

Hammadde, Yardımcı Madde, Ambalaj Materyalleri Sorununa Yönelik Çözüm Üretilmesi

Yan Ürün ve Atıkların Değerlendirilmesine Yönelik Çözüm Önerileri Geliştirilmesi

Çevre Sorunlarına Karşı Önlemlerin Alınması

Deneme Üretiminin Yapılması

Çalışanların Eğitilmesi

Yasa Tüzük ve Yönetmeliklere Göre Hijyenik ve Teknolojik Kurallara Uygun Üretim Koşullarının Yaratılması

Türk Gıda Kodeksine; HACCP, GHP (Good Hygiene Practices), IDF (Uluslararası Sütçülük Federasyonu) ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Sağlanması

Resmi Kurumların Koşullarına (Gıda Sicili, Gıda Üretim İzni, Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı vb.) Uygun Üretim Yapacak Hijyenik Ortamın HazırlanmasıProje Hizmetleri

Hazırladığımız projeler fabrikanın giriş, kontrol, yönetim, sosyal hizmetler, üretim ve teknik hizmetler binalarının mimari, mekanik ve elektrik tesisat projelerini kapsar.

Mimari Projeler


Mimari Avan Proje

Avan Vaziyet Planı

Binaların Bodrum, Zemin ve 1. kat Planları

Binaların Kesit ve Görünüşleri

Binaların Çatı Planı

Binaların Mahal Listesi

Binaların Yerleşim Planı, Çevre Yolları, Otopark Alanları

Diğer Üniteler (Yönetim ve Sosyal Hizmetler Binası, Tanker Sütü Alım Binası, Teknik Hizmetler Binası, Giriş Kontrol Binası vb.)

Cephe Panelleri Koruma Bariyerleri Projesi

Kapı, Pencere Yerleşimleri ve Teknik Özellikleri Detay Projesi

Zemin Hareketli Yükleri ve Kolon, Kiriş ve Makaslara Gelebilecek Ekstra Yükler Projesi

Kullanım Suyu Deposu, Yangın Suyu Deposu ve Manevra Odası Projesi

Tesisat, Galeri ve Kanalları Mimari Projesi

Mimari Sistem Detayları

Mekanik Tesisat Projeleri


Fabrika Proses Prensip Şeması

Fabrika Avan Akış Diyagramı

Fabrika Avan Makine Yerleşim Planı

Makine Yerleşim Planı

Teknik Hizmetler Ünitesi Makine Yerleşim Planı

Sıhhi Tesisat Planı - soğuk su, sıcak su

Sıhhi Tesisat Planı - pis su

Sıhhi Tesisat Kolon Şeması - Soğuk su, sıcak su, pis su

Endüstriyel Atık Su Drenaj Planı

Yağmur Suyu Drenaj Planı

Saha Drenaj Planı

Buhar ve Kondens Tesisat Planı

Normal Su Tesisat Planı (Şebeke suyu, kuyu suyu, vb.)

Kule Suyu Tesisat Planı

Yumuşak Su Tesisat Planı

Buzlu Su Tesisat Planı

Basınçlı Hava Tesisat Planı

Temiz ve Sıcak Proses Suyu Resirkülasyon Projesi

Isıtma Tesisat Planı ve Kolon Şeması

Master Ürün Akış Diyagramı

Soğutma Tesisat Planı

Havalandırma Tesisat Planı

Klimatize Alanların (Peynir Olgunlaştırma Odaları ve Yoğurt İnkübatörleri) Tesisat Planları ve Kolon Şemaları

Yönetim ve Sosyal Binanın VRF Klima Sistemi Projesi

Boru Taşıyıcı Konsol, Support, Askı Planı ve Platina Kotları

Su Hazırlama Ünitesi Akış Şeması

Buhar Santralı Akış Şeması

Soğutma Tesisi Ve Buzlu Su Santralı Akış Şeması

Yangın Dış (Hidrant) Tesisat Projesi

Yangın İç Tesisat Projesi

Yüzey Temizleme Uydu Sistemi Projesi

Fabrika İçi Gaz Güzergah Projesi (LPG veya NLG Tesisat Projesi) (Çaplandırma uzmanı lisanslı firma tarafından yapılacaktır).

Teknik Gereksinimler Pik Diyagram Tabloları (Buhar, Su, Buzlu Su, Yumuşak Su, Basınçlı Hava)

Makine Ekipman Spesifikasyonları Listesi

Makine Ekipman Teknik Gereksinimler Listesi

Elektrik Tesisat Projeleri


Temel Topraklama Projesi

Aydınlatma Tesisat Projesi

Saha Aydınlatma ve Cephe Aydınlatma Projesi

Zayıf Akım Tesisat Projesi (Data, Telefon, Telekomünikasyon Hatları Projesi)

Fabrika Aktif Paratoner Projesi

Üretim Üniteleri Kuvvetli Akım Tesisat Planı ve Kolon Şeması

Teknik Hizmetler Ünitesi Kuvvetli Akım Tesisat Planı Ve Kolon Şeması

Ana Kuvvet Kumanda A.G. Panosu ve Kolon Şeması

Fabrikaya Ait IMT Tablosundan Dağılımı Gösteren Tek Hat ve Kablo Kesitleri Projesi

Vaziyet Planında A.G. Panosundan Tali Panolara Dağılımı Gösteren Tek Hat Projesi

Acil Durum Aydınlatması Tesisat Projesi

CCTV Tesisat Projesi

TV Tesisat Projesi

Yangın İhbar Sistemi Tesisat Projesi